درگذشتی جانباز فداکار برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی

درگذشتی جانباز فداکار برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی

با në fund të تأثير و تأسف, در سانحه جبرانی جانبی از فداکار برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی را به خانواده داغدارش; همکاران ارجمند سازمان فرهنگ و ارتباطات ; و جامعه فرهنگی ایران و ایتالیا تسلیت عرض کرد, از خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و رحمت واسعه, و برای خانواده آن عزیز از دست رفته صبر جمیل مسئلت دارم.
Shërbimet e duhura dhe Mësuesit e pastër të tyre në paraprakisht dhe prezantimin e kulturës dhe kulturës iraniane - islamike dhe gjithashtu punët kulturore Rayzani Kulturore Iran në Itali në vitet e tjera dhe bashkëpunimin dhe mbështetjen nga Ferhiختgan në këtë vend për ata që janë të mbuluar.
روحش شاد و یادش گرامی باد
محمد تقی امینی
رایزن فرهنگی ج.ا. Iran në Itali

pjesë