دستهای پاک نجات بخش زندگی

Kërkoni të gjeni në mes të botës pikturat

کانون متخصصان فکری و والیوانان ایران ، بین المللی نقاشی ، با شعاردستهای پاکانا. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این نمایش تا پایان مردادماه سال 1399 Për Informacione Më shumë Shërbime Informacione në این ویژگی ، به نشانی paintfest.kpf.ir Mund të shikoni.

pjesë