عید قربان

 عید قربان مبارک

هموطنان عزیز و ارغمند

با سلام dhe احترام

فراگیر عید سعید قربان · عید عبادت و کتابخانه و عید اطاعت از فرمانده الهی را تشدید تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

از درگاه الهی استدعا می توانید تا به فضل و مرحمت خویش ، سلامتی ، صلح و آرامش ، خیر و سعادت را نصیب همه بفر.

امینی - رایزن فرهنگی

pjesë