نشست معرفی ایران در آکادمی آزاد رم

نشست معرفی جاذبه های گردشگری ایران در آکادمی آزاد شهر رم

Vëzhgimi kulturor i Iranit në Itali, 19 e premte, 1397 janar, prezantimi i vendimeve të turizmit në Iran, në vendin ku akademia e lirë vendosi të shfaqet. قولی رایزن kulturore Iran në Itali; "ریچی" رییس آکادمی آزاد ؛ "دآگوستینو" رییس دانشگاه مردمی ورزش; Profesori "tribili" Master Universiteti Ram; Dhe “buçiço” aktivizohet nga kultura kulturore që u mbajt.
Në hashinë në këtë tryezë, ekspozitë e ardhshme nga java e turbullt e Iranit u bë; Dhe versioni italian filmi "Bota Sot" me shfaqje u bë.
این نشست, بخشی از برنامه آموزشی شناخت فرهنگ و تمدن ایران درآکادمی آزاد رم است; که در جریان آن, 50 تن از اعضاء این آکادمی, ماه آپریل سال جاری میلادی, به ایران سفر خواهند کرد.

pjesë