نمایشگاه های گروهی نقاشان ایرانی در شهر پارما ایتالیا

نمایشگاه نقاشی هنرمندان موسسه تذهیب در نمایشگاه هنری پارما

با مدیریت موسسه فرهنگی هنری Dhe të merremi me zgjedhjet kulturore të Iranit në Itali; Ekspozitë grupi 36 efekte artistike artistike artistike artistike artistike Me temë (Sama në poezitë e Molonës) nga Historia 13 Korrik 22 Tetor 1398 Në Vendin e Dajmit që shfaqet në mes të qytetit të Parlamenit, Italia mund të bëhet.

Kjo ekspozitë që është një nga ekspozitat më të mira ndërkombëtare të Evropës Evropiane; Të gjithë me kompaninë e artistëve të reja; موسسات kulturore dhe artistike; Merrni parasysh vlerat e ndryshme për t'u mbrojtur.

pjesë