Fetë

Irani nga 1979 zyrtarisht është një republikë islamike.Kushtetuta (neni 13) njeh praninë e tre feve minoritare: Krishterimi, Hebraizmi e ZoroastrianizmiMinoritetet fetare, si myslimane dhe jomuslimane, tolerohet zyrtarisht. Religjionet hebre, të krishtera dhe zoroastriane kanë vende të rezervuara në parlament, pasi ato janë zyrtarisht pakica kryesore fetare. Feja në Iran është e dominuar nga variant shiit i shekullit të 12-të i Islamit, i cili është feja shtetërore, me një numër besimtarësh që variojnë midis 90% dhe 95%. Nga 4% në 8% të popullsisë iraniane konsiderohet Sunni, më së shumti kurd dhe etnik. 2% e mbetur përbëhet nga pakicat jo-muslimane, duke përfshirë Zoroastrianët (0,1% e popullsisë), hebrenjtë (0,3% e popullsisë), të krishterët (0,7% të popullsisë), Yezidis, Hindus dhe të ashtuquajturat Ahl-e Haqq (yarsan). 

ISLAMI

LEXO MË SHUMË

KRISHTERIMI

LEXO MË SHUMË

Judaizmi

LEXO MË SHUMË

Zoroastrianizmi

LEXO MË SHUMË

DI ISLAMIN

LEXO MË SHUMË

MANDAISMO

LEXO MË SHUMË
pjesë
Pa kategorizuar