DI ISLAMIN

Islami (që nënkupton si "nënshtrim", ashtu edhe "paqe", ose "duke qenë një me vullnetin hyjnor") është një religjion universal që e konsideron njeriun si ai në natyrën e tij thelbësore dhe Perëndia ashtu siç është në të Tij realiteti absolut: Zoti është një dhe vetëm - parimi që përfaqëson zemrën e Zbulesës - dhe njeriu është përfaqësuesi (khalifa) i Perëndisë në tokë. Për këtë arsye, në fund të të gjitha shkencave islame është për të demonstruar unitetin dhe koherencën e çdo gjëje që ekziston, në mënyrë që mendon unitetin e kozmosit, njeriu mund të jetë çuar në unitet dhe njëshmërisë e Perëndisë, të kuptojë natyrën e tij dhe të lirojë veten nga të gjitha llojet e shtypjes.

RREGULLAT DHE PRAKTIKAT

HISTORIA

KOMENTIMET DHE PËRDORUESIT

ISLAMI SOT

  • lajme nga bota islame, çështjet aktuale, etj.

[dizajni_post_slider i kohëve të fundit = ”design-4 ″ kategori =” 65 ″ kufiri = ”10 ″ shpejtësia =” 2000 show_author = ”false” përmbajtja_words_limit = ”40 ″]

Lidhje të dobishme:

 IKNA Kur'an
pjesë
Pa kategorizuar