Lajmet editoriale; Historia e Gnozës dhe Sufizmit Islamik në Iran

Historia e Gnozës dhe Sufizmit Islamik në Iran nga Parvaneh Orujnia.

Kultura dhe letërsia persiane janë të lidhura thelbësisht me Gnozën dhe Sufizmin (dije e tasavvufi), në një masë më të madhe se çdo traditë tjetër, të cilat fokusohen kryesisht në dimensionin ezoterik dhe të brendshëm të Islamit dhe në marrëdhëniet midis njeriut dhe Zotit të së Vërtetës, Dashurisë dhe Afërsisë hyjnore.

Irani ka përfaqësuar historikisht një qendër shpirtërore, me rryma dhe lëvizje të rëndësishme të bazuara në studimin dhe praktikën e Gnosis dhe Sufizmit. Prirjet mistike dhe ezoterike kanë depërtuar gjithmonë në fetë iraniane, në të cilat pelegrini shpirtëror dallohet për karakteristika dhe cilësi si shkëputja nga të mirat e kësaj bote dhe lidhjet me botën, liria e brendshme, altruizmi dhe humanizmi.

Autor

Autorja e librit është Dr. Parvaneh Orujnia, doktoraturë në misticizëm islam në Universitetin e Teheranit dhe autore e botimeve të shumta shkencore.

Përkthimi nga Giuseppe Aiello

Botim: Botime Irfan

80 faqe.

 

pjesë