Marrëdhëniet bilaterale midis Iranit dhe Italisë

Marrëdhëniet bilaterale

Marrëdhëniet kulturore midis Iranit dhe Italisë

Marrëdhëniet dypalëshe mes Iranit dhe Italisë kanë një histori të lashtë, Marrëdhëniet mes dy vendeve formohen në kontekstin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe traktatet dypalëshe të nënshkruara, siç janë marrëveshjet kulturore, programet ekzekutive, zbatimi i marrëveshjeve kulturore, shkëmbimet kulturore, në fushën e sportit, aktiviteteve ekonomike dhe marrëveshjeve në fushën e arkeologjisë.
Shumica e këtyre marrëveshjeve të bëra janë të përcaktuara në ART akademik universitetet italiane dhe iraniane, qendrat kërkimore, muzetë iraniane dhe italiane mbi dhomën e Tregtisë dhe Shoqata e miqësisë mes Iranit dhe Italisë dhe kolegje . Marrëveshjet e nënshkruara midis dy vendeve janë pothuajse dokumente 131 për të nxitur marrëdhëniet kulturore, ekonomike dhe politike midis dy vendeve.
Marrëdhëniet kulturore mes dy vendeve, formojnë themelin e marrëdhënieve bilaterli mes dy popujve që ndihmon sigurisht për të promovuar, proceset politike, ekonomike e turizmit dhe binjakëzimi, të inkurajojë aktivitetet e importit dhe eksportit mes dy vendeve dhe për këtë arsye ne shohim se ka disa kompani italiane të pranishme në Iran.
Në këtë faqe kemi mbledhur një pjesë të madhe të marrëveshjeve kulturore të nënshkruara midis dy vendeve nga 1957 e tutje.

Marrëveshjet e Kulturës

Marrëveshjet e Universitetit

Marrëveshje të tjera