MEDIA

media dhe gazeta

Media: IRIB: Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit (data e fillimit të radios: 1926 - data e fillimit të televizionit 1958) është televizioni shtetëror iranian. Meqenëse në Iran, aktualisht radio dhe televizioni privat janë të ndaluar nga kushtetuta IRIB ka një monopol në tregun iranian të radios dhe televizionit. Gjithmonë sipas kushtetutë Iraniani, drejtori i këtij institucioni emërohet nga Udhëheqësi Suprem për pesë vjet.

Emituesit radiotelevijorë kombëtarë; kompanitë vendore dhe ndërkombëtare janë 12, 37 dhe 3. Kanalet televizive kombëtare, lokale dhe ndërkombëtare janë 18, 34 dhe 11.

42 milion 500 mijë njerëz në 2016 përdorin internetin, 53,3% e popullsisë që jeton në Iran.

Gazetat iraniane (nga 1835) kryesisht botohen në persisht, por ka edhe gazeta në gjuhën angleze dhe në gjuhë të tjera.

 

SHIKO GJITHASHTU

media dhe gazeta, IRIB                    media dhe gazeta, IRIB                    

pjesë
Pa kategorizuar