نشانگرهای ایران در نمایشنامه ها و تبلیغات ورزشی میلان ایتالیا

Provinca e Jeruzalemit و برنامه های ورزشی میلان ایتالیا

- Programi "Mr. ورزش" Një tjetër përfaqësues i Iranit në këtë festival është. Drejtori i mirënjohur i punës dhe prodhuesit të këtij programi gjithashtu ka qenë. 

pjesë