Mbajeni në kujtesë ditën ndërkombëtare të madhe

Bëni dhe Vëzhgoni Kujtesë: Bukuri dhe Filozofi

رایزنی kultur ج.ا. Irani në Itali, me bashkëpunimin e bazës së informuar në internet gjuhën italiane - shoqata kulturore (Diruz) Nga ora 19 dita e hënë 12 tetor 2020 (21 Tetor 1399), ubënar “Mbani në mend: kozmetikë dhe filozofi” për të bërë që të bëjë. Kjo bazë kontrollohet në bazën e sistemit të sinjalit dhe kontrollit (Diruz) me titullin «Biseda dhe bota e informacionit baza e informuar (Diruz) me titullin« Bisedoni dhe ju lutemi shikoni dhe zgjidhni atë "آنتونلو ساکتی" (Antonello Sacchetti) Drejtori i Qendrës informohet (Diruz) Drejtori; و محمد تقی امینی رایزن فرهنگی ج.ا. Irani në Itali; Profesori "Stefano Pellò" (Stefano Pellò) Universiteti "کافوسکاری" (Cà Foscari) Ligjëroni këtë ubinar keni miratuar. Për të parë këtë kontroll Këtu Kliko

pjesë