Arti iranian

Siç është cekur në historinë e artit antik iranian dhe historinë e artit të Iranit Islamik, arti iranian ose arti persian (arti i Persisë antike, arti i Iranit islamik) ka rrënjë në kulturën dhe civilizimin iranian dhe në traditën iraniane. Arti iranian zhvillohet në pllajën iraniane dhe merr formën e tij duke aspiruar te feja, sufizmi, arti transcendental dhe arti shpirtëror iranian. Arti i endjes qilima Persiane, Miniatura Persiane, Qeramika Persiane, arti i Kaligrafisë Persiane dhe vepra artizanale Persisht janë shembuj të vlefshëm të artit vizual persian.

 

artit vizual

artizanat

muzikë

tregoj

arkitekturë

historia e artit

pjesë
Pa kategorizuar