Barbat - Oud

Barbat ose Oud; Instrumenti Muzikor Persian

Barbat ose rud (oud në arabisht) i përkasin instrumenteve me tela që ngjasin plektrum. Ky instrument, i lashtë me mijëra vjet 5, është i përhapur në Lindjen e Mesme dhe me arabët e Afrikës së Veriut. Në prodhimin e saj përdoren druri, zorrë ose najloni dhe kocka.

Pjesët e saj përbëhen nga kutia e tingullit, tabela sipër saj, ura dhe simgir, dorezën, pikën, kunjat dhe arrën. Rasti i këtij instrumenti është shumë i madh dhe në formë dardhe dhe doreza e tij është shumë e shkurtër, kështu që pjesa më e madhe e gjatësisë së vargut gjendet në shtrirjen e rastit.

Sipërfaqja e rastit është prej druri dhe mbi të janë krijuar hapje të retikuluara. Barbat ka dhjetë tela ose palë tela 5 që akordohen së bashku, secila prej tyre ka një kunj të veçantë dhe në të dy anët e kutisë së kunjave është maja e instrumentit.

Ka një shtrirje fonike prej gati dy oktave dhe ka tingullin më të thellë në krahasim me kordofonët e tjerë iranianë. Barbat mund t’i mbulojnë të dyja rolet mirë, si një instrument solo dhe si një orkestër.

pjesë
Uncategorized