Setar

Setar; Instrumenti Muzikor Persian

Një instrument pllakëzash me tela me një tingull të përcaktuar, i përket familjes së tanbur dhe druri përdoret për trupin, metali për fijet dhe kocka për dekorime. Përbëhet nga kutia e tingullit, dyshemeja mbi gjoks (me vrima për ta lëshuar tingullin), urën, dorezën, majën, kunjat, arrën, çelësat, simgir (pika lidhëse e telit) dhe katër litarë metalikë me trashësi të ndryshme.

Seti ka dy pjesë, rastin dhe dorezën. Ura është në sipërfaqe dhe simgir  në pjesën përfundimtare të çështjes në mënyrë që nëse instrumenti është duke qëndruar në tokë, simgir është në kontakt me tokën.

Në fund të dorezës është maja ku kunjat ose instrumentet përdoren për të rregulluar akordimin. Shtypi ka frizat 28 të bëra nga kafshë të brendshme ose mëndafshi. Tingulli i tij është delikat dhe shtrirja e tij e zërit arrin pothuajse në oktaves 3.

Përdorimi i setarit është i përhapur në repertorin muzikor iranian edhe pse përdoret kryesisht si një instrument solo.

pjesë
Uncategorized