Dayereh

Dayereh; Instrumenti Muzikor Persian

Dāyereh është pjesë e instrumenteve membranofonike me një lëkurë të vetme (një anë e hapur) me një trup të ngjashëm me një kornizë. Ky instrument në pjesë të ndryshme të Iranit njihet me emra si dāyre, dārye, dāryeh, deyreh, dāvreh, dyāreh, dab, dap, daf, dezireh, das dāyereh, dāyereh zangi, ghāvvāl, arbuneh, sammā, dyeh etj. dāyereh përbëhet nga një kornizë druri në formën e një rrethi, një pjesë është e mbuluar me lëkurë dhe në membranën e brendshme të kornizës një unazë, cembale prej metali, këmbanat, kambanat dhe kapakët metalikë janë bashkangjitur në mënyra të ndryshme. Dāyereh merret me njërën dorë dhe luhet me dy.

Në disa zona të Iranit mbahet me kokë poshtë në dy këmbë ndërsa është ulur dhe kështu luhet. Dāyereh e përhapur në zona të ndryshme të vendit ndryshon në strukturën e tyre kryesisht për mënyrën dhe llojin e lidhjes së zhurmave, unazave, kapakëve dhe këmbanave që bashkohen në membranën e brendshme të trupit ose në kornizë.

Dāyereh luhet së bashku me instrumentet e përdorura në çdo zonë, zakonisht gjatë dasma dhe festave.

pjesë
Uncategorized