tonbak

tonbak; Instrumenti Muzikor Persian

Tonbak (Tombak, Dombak, Dandunak ose Zarb) është një instrument goditje dhe i përket familjes së tablosë në formë të një kreshe. Ky instrument është bërë nga arre, panje ose manit në një copë dhe përbëhet nga pjesë të tilla si taneh (trupi), Nafir o Galui (qafë), pjesa përfundimtare dhe fillestare dhe nga lëkura.

Tonbak ka madhësi të ndryshme. Tombaku i madh zakonisht përdoret në orkestër, ndërsa tombaku i vogël përdoret për shfaqje solo.

pjesë
Pa kategorizuar