Ghanun

Ghanun; Instrumenti Muzikor Persian

Ghānun me formën e një trapezoidi drejtkëndëshe është pjesë e instrumenteve kordofilë të plectrum me një tingull të papërcaktuar dhe në prodhimin e tij përdoren druri, lëkure, metali, kocka dhe zorrë. Kutia e tingullit, tabela mbi rastin,  lëkura, pardeye gardān (shënoni rregulluesin) urën, kunjat, arrën, simgir, çelësi akordues dhe bluza janë përbërësit e këtij instrumenti i cili luhet ndërsa është ulur me dy gishtat e gishtit tregues të dorës së djathtë dhe të majtë me ndihmën e shkopit dhe anën e saj më të gjatë është vendosur në tryezë ose në këmbët në drejtimi i muzikantit.

Shkopi ghānun ka dy unaza metalike argjendi, nikeli ose bronzi dhe është prodhuar e rrafshuar dhe e rrumbullakët e masës së mesme të phalanx të indeksit. Shkopinjtë që gjenden brenda unazës janë bërë nga brirë lopë, dre dhe dhi.

Ky instrument zakonisht ka tela 82 të bërë nga zorrë, të mbuluara me mëndafsh ose najlon prej të cilave shumica në grupe me nga tre dhe në pjesën e poshtme, teke ose në çifte, janë homofon të akorduar.

Zgjatja e zakonshme fonike e Ghānun është e barabartë me rreth tre oktava e gjysmë.

pjesë
Uncategorized