ney

ney; Instrumenti Muzikor Persian

Flauti ney ose kallam ka shtatë segmente (brez bosht) e kësaj bime dhe për këtë arsye quhet band ney haft. Ky instrument antik, i luajtur në shumicën e zonave të Iranit, është një instrument i erës pa kallam (gojë e thjeshtë) dhe ka pesë vrima në pjesën e përparme dhe një në pjesën e pasme që janë të mbyllura me indeksin dhe gishtin unazor të një dore dhe nga gishti i madh në gishtin unazor të dorës tjetër.

Ney pozicionohet midis dy incizuesve dhe luhet duke rrokullisur gjuhën poshtë dhe prapa dy dhëmbëve. Kur luani këtë instrument të erës pa kallamishte, ajri futet përmes hapjes në të, dhe duke vendosur gishtat në vrimat, me ndryshimin e presionit, lëshohen tinguj të ndryshëm.

Zgjatja e zakonshme fonike e ney është rreth dy oktave të gjysmë. Ndahet në katër zona fonike. Përdoret si si instrument solo ashtu edhe si orkestër.

pjesë
Pa kategorizuar