santur

santur; Instrumenti Muzikor Persian

Santuri me formën e një izosceles trapezoid, është pjesë e instrumenteve kordofilë plectrum me tinguj të papërcaktuar dhe për prodhimin e tij përdoret druri dhe metali. Ky instrument përbëhet nga çështja harmonike, nga tabela e sipërme e çështjes, nga ura, nga një urë, nga një tel mbi të, nga kunjat, nga arrë, nga simgir dhe çelësin akordues.

Santuri luhet ndërsa ulet me anë të dy shufrave prej druri dhe pozicionohet me anën më të gjatë horizontale përpara muzikantit. Ky instrument zakonisht ka tela 72 prej të cilave 36 në grupe me nga katër vendosen në nëntë kërcyeshe në anën e djathtë dhe ngjyra e tyre është e verdhë; ndërsa vargjet e tjera 36 në grupet prej katër vetësh janë në nëntë kërcyeshe në anën e majtë dhe ngjyra e tyre është e bardhë.

Sot santur prodhohet gjithashtu me ura 10 ose 11. Zgjatja e zakonshme e tij fonike është e barabartë me tre oktava dhe një shënim. Ka të dy aftësitë e një instrumenti solo dhe një orkestër.

pjesë
Uncategorized