Thurrja e Ojāq-e Qarāqi

Thurrja e Ojāq-e Qarāqi

Në krahinën e Ardabilit, fiset që banonin në fushën e Moghanit thurnin një lloj pëlhure (tërësisht prej leshi) të endura me dorë, e cila në dialektin lokal quhej Ojāq-e Qarāqi ("fireplace Qarāqi"). ky emër mund të gjurmohet nga fakti që kjo pëlhurë është përdorur para fireplace ose nën brazier me qëllim të mbrojtjes së qilim (ose drapes tjera) nga ndezëse djegia. Shifrat e Ojāq-e Qarāqi janë gjeometrike dhe konceptuale dhe, nga pikëpamja e strukturës dhe strukturës, kjo e fundit kujton në të gjitha aspektet një xhami. Ai ka një punë lokale. Ojāq-e Qarāqi, në kohët e lashta, kishte formën e një patkoi. Sot, megjithatë, për një çështje ngushëllimi, këto janë punuar në një mënyrë të tillë që t'u japë atyre një pamje drejtkëndëshe.
 
SHIKO GJITHASHTU
 
vepra artizanale
pjesë