Pikturat tradicionale murale

Pikturat tradicionale murale

Muralet në Iran kanë një histori veçanërisht të gjatë prapa tyre. Pikturat më të vjetra murale gjenden në Iran datojnë në epokën neolitike - afërsisht tetë mijë vjet para lindjes së Krishtit - dhe ka disa shkëmbinj në shpellat e Dusheh dhe Mirmalās, të dyja të vendosura në Kuhdasht (Provinca Lorestan) e.

Në rrjedhën e historisë, kjo art ka gëzuar një konsideratë të madhe dhe është shprehur në mënyra më të ndryshme. Në muralet, stilet dhe materialet e përdorura gjatë periudhave të ndryshme historike - të lidhura ngushtë me kushtet klimatike, disponueshmëria e materialeve të tyre, ndërtesat dhe stilet e ndryshme arkitekturore - janë të ndryshme.
Pikturat e murit përdoreshin për dekorimin e pallateve, ndërtesave të fisnikëve dhe zotërve, mauzoleumeve, tempujve, xhamive, shtëpive të jashtme (të destinuara për mysafirët) dhe të brendshme (haram, të destinuara për banorët e shtëpisë dhe të grave), banjot publike, etj

 

SHIKO GJITHASHTU

 

vepra artizanale

pjesë