محمد جعفر شریعت

محمد جعفر شریعت تهرانی (studiues - شاعر - نویسنده)

محمد جعفر شریعت تهرانی (درویش) në vitin 1930 م. Në qytetin e famshëm u bë. Unë që studioj gjuhën amtare dhe gjuhën angleze është; به زبان های عربی; Gjermani dhe Italisht gjithashtu Ahmedi ka dhe nga viti 1944 filloi të ndikojë që të bëhet. Nëse eksploroni gjerësisht në gjuhën dhe gjuhën angleze; Në kujtesën e veçantë, përzgjedhur historinë dhe poezitë "shtatë lexues"; "سفارت عظمي"; "مكتب"; "كتاب باغ"; "لوحه"; "جاودانگي"; "Margaritar"; "امام"; "سایه"; "کتاب نور"; "Në راه është آن"; "كعبه" و ... Edhe në sektorin e promovimit të rezultateve dhe disa prej tyre në gjuhën angleze dhe ... përkthimi në krahasim me hulumtimin dhe ndikimin e tij, në rast se numri i tyre është i ndryshëm edhe nëse kompania është e specializuar.

pjesë
Pa kategorizuar