علی شمس

علی شمس (نمایشنامه نویس - بازیگر- کارگردان)

Ngjitje Nga viti 1364 deri në korrik, shfaqja e shkëlqyeshme e ndikimit të bërë dhe në anën tjetër e veprimtarisë së tij si drejtor i drejtorit dhe i lojës në serialin televiziv dhe shfaqjen e tij, duke filluar nga shfaqja e programit tuaj edhe të punësuarit dhe kryerja e tij. وی از زمان عزیمت به ایتالیا drejtimin e shkollimit të vazhdueshëm në Universitetin Wisdom شهر رم; Përveç në fletët frëngjisht, disa nga shfaqjet e italishtes dhe lëshimit të dy shfaqjeve "shfaqje e gabuar" shfaqje e programeve " با اجرای نمایشنامه های "خوتای نامک" و "قلعه انسانات" خود را در ایتالیا ، نقش مؤثری داماراران ناعان آراران نار اراران ارارات

pjesë
Pa kategorizuar