Italia merr pjesë në panairin Hospitex. Teheran, 10 - 13 dhjetor 2022

Hospitex është panairi më i madh në Lindjen e Mesme.

Agjencia ICE për promovimin jashtë vendit dhe ndërkombëtarizimin e kompanive italiane është organi nëpërmjet të cilit Qeveria favorizon konsolidimin dhe zhvillimin ekonomiko-tregtar të kompanive tona në tregjet e huaja dhe komunikon pjesëmarrjen kolektive të kompanive dhe italianëve fillestarë në panair. Hostix në Iran që zhvillohet nga 10 deri më 13 dhjetor 2022 në panairin ndërkombëtar të Teheranit
Iran Hospitex është ngjarja kryesore e zonës së Lindjes së Mesme; platformë ideale për të paraqitur projekte dhe studime të reja në fushën mjekësore, veçanërisht në ndërtimin dhe teknologjitë e spitaleve, duke përfshirë sistemet inteligjente dhe spitalet dixhitale.

Panairi është gjithashtu një vitrinë e rëndësishme për shërbimet që mbështesin spitalet: katering, lavanderi, menaxhim mbetjesh, dizajn të brendshëm, kopshte dhe zona të përbashkëta, orendi spitalore.

Klikoni këtu për më shumë informacion 

 

pjesë