دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

دور زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

رایزنی فرهنگی ایران در رم ، با هدف ارتقاء مقام های زبانی فارسی رهان ، دومین دوره مجازی آموزش زربانا. Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...
دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و نشمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و دفترچه آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 7 Mars 2020 Mars (17 Shkurt ماه 1398 XNUMX r XNUMX Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...
شهرت دیدی میراث فرهنگی ایران در شهر رم

با مراجعه به سایت یونسکو ، می توان دیدی برای میراث فرهنگی در معرض خطر قرار داد

ب٠‡ Ø§Ø¨ØªÚ © Ø§Ø ± Ø ± ایز٠§Ø Ùˆ با Ù Ù Ø´Ø§Ø Ú Ú Øª ت ت ج٠٠٠٠٠م ا٠عات عات Ø¯ÛŒØªØ Ø¯ÛŒØªØ Ø¯ÛŒØªØ œÛŒÚ œÛŒÚ œÛŒÚ œÛŒÚ œÛŒÚ œÛŒÚ œÛŒÚ © œÛŒÚ ... Ù Ù Ø§Ø Ù Ù Ø ± ± ‡ † Ú¯ÛŒ Ø¯Ø ± Ø · Ø ± سایت⠛سایت⠀ ŒÙ ‡ ای Ø§ÛŒØ ± ا٠† Ø¯Ø Ø¯Ø ± Ù Ù ‡ Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...
افتتاح تلویزیون عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح اخبار عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, از ساعت 18: 30 روز جمعه نوامبر 8 2019 م (17 آبان ماه 1398) نمایشگاه عکس عشایر ایران; با عنوان "اقوام و سرزمین های ریسنده:. مسیرهای Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...
یافتن پست های رسمی برای مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

انتخابرخواندگی هرهای توس و ماترا و نامگذاری متقابل خیابان را در دو شهر

از ساعت روز جمعه 10 19 1398 مهرماه نشست مطبوعاتی خواهرخواندگی شهرهای توس و "ماترا"; و نامگذاری متقابل خیابانهایی در دو شهر, در محل سالن اجتماعات شهرداری "ماترا" Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...