دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و نشمین دوره آموزشی زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

چهل و دفترچه آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا از روز شنبه 7 Mars 2020 Mars (17 Shkurt ماه 1398 XNUMX r XNUMX Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...
شهرت دیدی میراث فرهنگی ایران در شهر رم

با مراجعه به سایت یونسکو ، می توان دیدی برای میراث فرهنگی در معرض خطر قرار داد

ب٠‡ Ø§Ø¨ØªÚ © Ø§Ø ± Ø ± ایز٠§Ø Ùˆ با Ù Ù Ø´Ø§Ø Ú Ú Øª ت ت ج٠٠٠٠٠م ا٠عات عات Ø¯ÛŒØªØ Ø¯ÛŒØªØ Ø¯ÛŒØªØ œÛŒÚ œÛŒÚ œÛŒÚ œÛŒÚ œÛŒÚ œÛŒÚ œÛŒÚ © œÛŒÚ ... Ù Ù Ø§Ø Ù Ù Ø ± ± ‡ † Ú¯ÛŒ Ø¯Ø ± Ø · Ø ± سایت⠛سایت⠀ ŒÙ ‡ ای Ø§ÛŒØ ± ا٠† Ø¯Ø Ø¯Ø ± Ù Ù ‡ Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...
افتتاح تلویزیون عکس عشایر ایران در شهر ماترا

افتتاح اخبار عکس عشایر ایران در پایتخت فرهنگی اروپا

با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا, از ساعت 18: 30 روز جمعه نوامبر 8 2019 م (17 آبان ماه 1398) نمایشگاه عکس عشایر ایران; با عنوان "اقوام و سرزمین های ریسنده:. مسیرهای Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...
یافتن پست های رسمی برای مشهد تا ماترای رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا

انتخابرخواندگی هرهای توس و ماترا و نامگذاری متقابل خیابان را در دو شهر

از ساعت روز جمعه 10 19 1398 مهرماه نشست مطبوعاتی خواهرخواندگی شهرهای توس و "ماترا"; و نامگذاری متقابل خیابانهایی در دو شهر, در محل سالن اجتماعات شهرداری "ماترا" Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...
نمایشگاه های گروهی نقاشان ایرانی در شهر پارما ایتالیا

نمایشگاه نقاشی هنرمندان موسسه تذهیب در نمایشگاه هنری پارما

با مدیریت موسسه فرهنگی هنری تذهیب; و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا; نمایشگاه گروهی 36 اثر نقاشی هنرمندان موسسه فرهنگی هنری تذهیب; با موضوع (سماع در اشعار مولانا) از Vazhdo te lexosh

Vazhdo leximin ...