Kostum dhe shoqëri

Kultura e Iranit është një nga më të vjetrat në Lindjen e Mesme. Falë pozicionit të saj dominuese, jeta gjeo-politike dhe kulturore, në botë, Irani ka ndikuar drejtpërdrejt kulturat dhe popujt sa më larg si Italia, Maqedonia dhe Greqia në perëndim, Rusia në veri, në jug dhe në Gadishullin Arabik 'Azia jugore dhe lindore në lindje.

pjesë
Pa kategorizuar