Ghel mâli ose khare mâli (Zakon i përhapjes me baltë)

Zakoni për të mbuluar veten me baltë është një traditë që etnia e Lor vërejtur në dirges të ndryshme, duke përfshirë në vdekjen e anëtarëve të familjes apo ceremonitë e varrimit fetare. Kjo porosi zhvillohet në ditën e Ashures në muajin e Moharram në rajonet perëndimore të Iranit në fushën e maleve Zagros, sidomos në rajonet e Lorestan, Kermanshah dhe Ilam. Ky rit dita e Ashures në të njëjtën mënyrë është vërejtur edhe në disa pjesë të rajoneve të Khuzestan, Markazi dhe Hamedan. Ky zakon siguron që të gjithë cosparga tërë trupin me baltë, madje edhe në kokë, fytyrë, mjekër dhe qafë e të recitojnë dirges.

pjesë
Uncategorized