Vendosja e një Saghakhane

Vendosja e tekyeh kushtuar ceremonive të varrimit në shtëpi private në qytetin e Borujerd dhe në zonat përreth tij quhen saghâkhâne (tabernakuj). Për ta bërë këtë, një ose disa dhoma në një shtëpi janë të mbuluara me pëlhura të zeza, dhe një minber prej druri me disa llamba të vogla vendoset në vendin më të mirë të dhomës. Muret e tabernakullit janë zbukuruar me portrete të dëshmorëve të mëdhenj Shiitë dhe gjithashtu me poezi epike në nder të Imam Huseinit. Zakonisht këto çadra janë të pranishme nga dita e parë deri në ditën e dhjetë të Moharramit. Shtëpitë që e mbyllin atë në çdo rrugicë dallohen nga fakti se ata kanë një flamur të zi ose të gjelbër në hyrje dhe gjithashtu nga llambat dekorative. Në këto vende recitohen vajtime funerale dhe nikoqiri u ofron mysafirëve lloje të ndryshme të frutave, ëmbëlsirave dhe pijeve të nxehta dhe të ftohta. Këto ditë, madje edhe në qytete të tjera, në trotuaret ngrihen çadra të përkohshme, ku kalimtarëve u ofrohet ushqim për bamirësi.

 

pjesë
Uncategorized