Rite ahu ahu

Ati i ajetit

Riti tradicional "AHU AHU" zhvillohet në fshatin "Khurhe" në rajonin e Markazi në natën mes të Ramazanit, që përkon me përvjetorin e lindjes së Imam Hasan Mojtaba (A).
Në këtë rit fëmijët dhe adoleshentët e fshatit në grupe të disa njerëzve shkojnë në shtëpitë e banorëve dhe këndojnë një këngë popullore. Ata i drejtohen djalit të vogël të familjes, një nga të rinjtë këndon një këngë në emrin e tij dhe pjesa tjetër e grupit përsërit pjesën ahu ahu. Në fund të këngës pronari i shtëpisë ose zakonisht fëmija i vogël i familjes sjell në grup disa fruta të thata, ëmbëlsira, para dhe ëmbëlsira.
Nëse pronari sjell fruta të thata vonë, kënga e lartpërmendur këndohet nga udhëheqësi i grupit në të njëjtën mënyrë paraprake. Në këtë natë të gjitha familjet po presin që grupet e ndryshme të vijnë duke trokitur në dyert e tyre.
Kuptimi i këtij riti është në të vërtetë një lloj falenderimi dhe dëshira për lindjen e Imam Hassan Mojtaba (A).

pjesë
Uncategorized