Rito Helu Helu

Helu Helu mënyrë shkurtuar që quhet "Helu" është një këngë që këndohet zakonisht nga grupi Baluchi me një ritëm harmonike dhe të bukur me rastin e martesës dhe ndonjëherë e ndonjë ngjarje të gëzueshme.
Helu Helu zhvillohet gjatë ritit të martesës, kur nusja është bërë për të veshin veshje e dasmës dhe këmbët e saj dhe të armëve janë të zbukuruar me këna ose kur dhëndëri shkon në hamami dhe është bërë për të veshin veshje përsëri.
Kënga kujton virtytet dhe aftësitë e mrekullueshme të dhëndërit ose nuses dhe në këtë rast emocionues është kënduar për të demonstruar gëzimin e pjesëmarrësve dhe gëzimin e tyre të ceremonisë.
Helu Helu është shoqëruar me instrumente të tilla si: Rabab, ghaychak, Dayereh, nagadeh, tambureh dhe mungesa e mjeteve të zhvillohet në grupe dhe gratë kanë një rol më aktiv. Gjatë ritualit, një këngëtar kënduar këndon një ajet me një ritëm të këndshëm dhe të pranishmit përsërisin një pjesë si një refren.

pjesë
Pa kategorizuar