Dita e Nënës (gruaja) dhe babai (burri)

Festa e nënës (gruas) dhe babait (burrit)

Si në botë, duke përfshirë edhe në Iran ditën kushtuar nënës dhe babait, në kujtim dhe në nder të secilit prej tyre, ata janë të festohet nga fëmijët që vizitojnë prindërit sjelljen e tyre ëmbëlsirat dhe dhurata. Në Iran, nëna e festivalit (Dita e Grave) nuk ka një datë të saktë në kalendar për të hixhretit diellor, por zyrtarisht në kulturën iraniane festa e nënës dhe gruaja festohet në erën e muajit arabe të Jamadi al-Thani 1, në bashkëpunim me lindjen e Fatemeh Zahrâ (paqja qoftë mbi të), vajza e Profetit të Islamit. Në këtë ditë të gjitha zyrat shtetërore dhe private që bëjnë partinë dhe u japin dhurata grave, shprehin mirënjohjen e tyre. Në mënyrë të ngjashme, babai i palës nuk ka një datë të saktë në kalendarin diellor Hixhra, por zyrtarisht në kulturën iraniane festohet në ditën e trembëdhjetë të muajit Rexheb në lidhje me lindjen e Imam Aliut (paqja qoftë mbi të) , Imami i parë i shiitëve.
-
1- Muaji i gjashtë i kalendarit hënor islamik.

pjesë
Uncategorized