Rituali "Shâkhsi" (Shah Hossein) "Vâkhsi" (Vây Hossein)

"Shâhsi" "Vâkhsi" është një lloj ceremoni fetare që ndodh në ditët e muajit të Moharramit në shumicën e zonave tëAzerbaixhan dhe shtrihet në qytetin e Tabrizit. Ky ritual zgjat prej disa ditësh para muajit të Moharramit deri në ditën e dhjetë të këtij muaji dhe në dymbëdhjetë në ditën e ursures. Në dialektin turk tëAzerbaixhan, njerëzit e quajnë këtë rit "skhâkhsi", që është shkurtesa e fjalës "Shah Hossein". Në ritin "shâkhsi", pjesëmarrësit lëvizin një lloj të veçantë të shkopit të përdorur për këtë ceremoni zieje (ku fillimisht përdoret një thikë ose shpatë) nga toka në majë të flokëve dhe kur shkopi afrohet në tokë, të gjitha së bashku me Me zë të lartë ata thonë "shkhsi" (Shah Hossein), ndërsa kur shkopi afrohet kokën e tyre të gjithë përsëri ata thonë "vâkhsi" (Vây Hossein). Kështu pjesëmarrësit gjatë vajtimit vendosin dorën në anën e tjetrit dhe me këtë lëvizje, tregojnë bashkimin dhe vëllazërinë e tyre.

pjesë
Uncategorized