Rituali "Shâkhsi" (Shah Hossein) "Vâkhsi" (Vây Hossein)

"Shâkhsi" "Vâkhsi" është një lloj ceremonie fetare që zhvillohet në ditët e muajit Moharram në shumicën e zonave tëAzerbaixhan dhe shtrihet në qytetin e Tabrizit. Ky rit zgjat nga disa ditë para muajit Moharram deri në ditën e dhjetë të këtij muaji dhe në dymbëdhjetë në ditën e âshurâ. Në dialektin turk tëAzerbaixhan, njerëzit e quajnë këtë rit "skhâkhsi" që është shkurtim i fjalës "Shâh Hussein". Në ritin "shâkhsi", pjesëmarrësit lëvizin një lloj të veçantë shkopi të përdorur për këtë ceremoni zije (ku më parë ishte përdorur një kamë ose shpatë) nga toka në majë të flokëve dhe kur shkopi i afrohet tokës, të gjithë së bashku me me zë të lartë ata thonë "shâkhsi" (Shâh Hussein), ndërsa kur shkopi u afrohet kokës përsëri të gjithë së bashku ata thonë "vâkhsi" (Vây Hussein). Kështu pjesëmarrësit gjatë vajtimit, vunë dorën në anën e pasme të tjetrit dhe me këtë lëvizje, ata demonstrojnë bashkimin dhe vëllazërinë e tyre.

pjesë
Pa kategorizuar