Rituali i pulke gardâni

Rituali tradicional pulke gardâni zhvillohet në zonat e rajonit tëAzerbajxhanit Lindor. Pulke është emri i një lloji zjarri të bërë me rroba të lidhura me tela dhe pas derdhjes së karburantit, ata e vënë atë në zjarr. Në këtë rit, i cili simbolizon djegjen e çadrave të Imam Huseinit (A) në natën e urias, dhjetra palë të zjarrit janë kthyer në netët e Tâsu'â dhe Âshurâ në errësirën e natës. Në këtë rite një pishtar i madh ndriçon në mes të sheshit dhe para xhamisë kryesore të këtyre zonave, në mënyrë që njerëzit të mblidhen rreth tij. Pjesëmarrësit në ceremoninë e zisë njëri pas tjetrit shkojnë nën këtë pishtar dhe dy njerëz të tjerë i ndjekin, njëri prej të cilëve mbart kovën e ujit, ndërsa tjetri merr ujë nga kovë dhe e hedh atë mbi atë që fton zjarrin për ta ftohur. personi. Pasi pishtari kryesor është vendosur në qendër, pjata të tjera të vogla që u përkasin xhamive të tjera në lagjet e tjera janë sjellë nga pjesëmarrësit në sheshin kryesor. Ata, me zinxhirë të gjatë në duart e tyre, ndezin këto pishtarë me zjarrin e pishtarit kryesor dhe fillojnë të kthejnë kokën e pjesëmarrësve të tjerë.

pjesë
Uncategorized