Tabagh keshi dhe alam keshi ritual

Ky ritual është tipik për qytetin e Ghazvin. Njerëzit përgatisin një shportë të madhe prej druri rreth një metër e gjysmë të lartë dhe një metër të trashë, shumë pjesë të së cilës janë zbukuruar me pasqyra. Kjo shportë cilindrike vendoset në kokë dhe transportohet. Në qytetin e Ghazvin, natën e Tâsu'â, të gjitha grupet e vajtuesve, nga xhamitë dhe tekyehs, shkojnë në mauzoleumin e Soltan Seyed Mohammad dhe atje ata mblidhen dhe natën e ashurâ shkojnë në mauzoleumin e Husein ose "Shâhzâdeh Hussein".

pjesë
Uncategorized