Valle tradicionale

Valle tradicionale "Afar" është një nga vallet më të rëndësishme të Torbat-e Jam në rajonin e Khorasan Razavi cila është e bazuar në dy tema, bujqësia dhe qilim gërshetim dhe kryhet në grupe dhe vetëm nga burrat.
Kjo valle nga pikëpamja e tiparet e veçanta të zonës së vet pasqyron pikëpamjet, kulturën, spiritualitetin dhe mënyra e jetës së njerëzve të Torbat-e Jam dhe zona është e ndikuar nga mendimi i lashtë iranian dhe Besimet Zoroastrian.
"Afar-dhe Keshavarzi" mbjell grurin nga fillimi deri në të korra të produktit dhe pjekje e bukës, falënderim dhe gëzim për mbledhjen e një produkt të mirë dhe 'Qali BAFI Afar "është edukate e deleve dhe mbledhjen e leshit, tjerrjen, ngjyrosjen e fijeve, thurjen dhe shitjen e saj.
Koha e nevojshme për kryerjen e dell'āfar duke filluar nga 15 20 minuta dhe zakonisht zhvillohet në fushat gjatë korrjes së grurit, në oborrin e shtëpisë, kur ka një dasëm dhe e rrethprerjes, si dhe në sheshin e cila është vendi ku rrugët e shumta konvergojnë.
Mjetet dhe objektet e nevojshme për kryerjen e këtij riti janë: veshje tradicionale e Torbat-e njerëzve jam, bri, daulle, dhe disa pyje gjykatave, nganjëherë ka lëvizje dramatike me gjeste me dorë dhe ju nuk keni dru.

pjesë
Uncategorized