Hixhab (velit) dhe modës islame

Vela (Hixhabi),  Me një studim mbi historinë e Persisë së lashtë, vërejmë praninë e dokumenteve dhe teksteve që konfirmojnë përdorimin e velit në popullatën femërore të Iranit midis feve të lashta dhe qytetërimit të tyre. Vlera dhe prania e velit në Iran merr një formë edhe më të konsoliduar pas ardhjes së Isalmit.
Në bazë të ligjeve të Republikës Islamike të Iranit, të gjitha gratë iraniane dhe të huaja, pavarësisht nga besimi i tyre, duhet të respektojnë legjislacionin që detyron të mbajë velin në vende publike.

Hijab Gallery në Iran
pjesë
Pa kategorizuar