Librat e publikuara

Një nga objektivat e institutit tonë kulturor është përkthimi dhe publikimi i librave për futjen e letërsisë, historisë, kulturës dhe artit persian.

pjesë
Pa kategorizuar