Morassa 'kāri

Morassa 'kāri

Një nga degët e zejtarisë në lidhje me përpunimin e gurit është Mo-rassa 'kāri (quhet edhe Mekhrāj kāri ose Negin kāri) dhe kryhet duke vendosur gurë ose vendosje në objekte dekorative të çmuara, ose në tabaka ose pajisje. Është një art i lashtë, i zakonshëm në Iran.
Objekte të tilla si gota, lojë me birila etj. që datojnë nga periudha Achaemenid, Parthian dhe Sasanian tregojnë zotërimin e thellë të artizanëve iranianë në këtë lloj disipline artistike.
'Trashëgimtarët' autentikë të asaj epoke janë bizhuteritë e veshur nga gratë e fiseve beduinë dhe zonat rurale.
Materialet e para të këtij arti janë gurë të çmuar ose gjysëm të çmuar si smerald, diamant, bruz, rubin, agat, lodh.
Në ditët e sotme, krahu i Morassa përdoret kryesisht në prodhimin e bizhuterive. Artizanët e kësaj vepre veprojnë sapo xhevahiri në fjalë është i përfunduar.

SHIKO GJITHASHTU

vepra artizanale

pjesë