Azerbajxhani Lindor
AZERBAJANIT EASTERN
Rajoni i Azerbajxhanit lindor ndodhet në veriperëndim të Iranit dhe kufizohet me Republikën e Azerbajxhanit, Armenisë dhe zonës Nakhjavan. Nëpërmjet vijës hekurudhore Nakhjavan-Irvan-Tiflis, qyteti kufitar i Jolfa mund të lidhet me portet e Detit të Zi në Ukrainë. Kapitali rajonal është Tabriz dhe ndër qytetet e tjera të rëndësishme mund të përmendim Maraqeh, Marand, Mianeh, Ahar dhe Jolfa.      Më shumë informacion

Argetime


Pa kategorizuar