Gjiri i Gorgan

Gjiri i Gorganit

Gjiri i Gorgan është gjiri më i madh që ndodhet në brigjet iraniane të Detit Kaspik. Gjiri i Gorgan u formua me avancimin dhe zgjerimin e gadishullit bregdetar të Miyankale në juglindje të Detit Kaspik. Gjiri i Gorgan është i cekët, në fakt, thellësia e tij maksimale arrin në metra 4. Nga lindja në perëndim, afër anës jugore të gadishullit Ashurade, thellësia e gjirit rritet për shkak të pranisë së gojëve të lumenjve me ujë të freskët, siç janë lumi Qara Su dhe Lumi Gohar Baran, duke zvogëluar kështu shkalla e kripës dhe ajo e turbullimit të ujërave të Gjirit të Gorgan.

pjesë
Uncategorized