Kashan
Kashan
Kashani është një nga qytetet e lashta të Iranit. Bazuar në hulumtimin e arkeologëve në Tappe-ye Sialk, që ndodhet 4 km në perëndim të Kashanit, kjo zonë është njohur si një nga qendrat e para të qytetërimit prehistorik dhe vendbanimit. Kashani në epokën Sassanid ishte një rajon i lulëzuar. Edhe në periudhën islame ishte një nga qytetet e njohura të "Irakut Ajam" (emri historik i rajonit qendror perëndimor të Iranit).
Kashani ka qenë gjithmonë një nga qendrat e rëndësishme për ndjekësit e rrëfimit shiit. Për këtë arsye, në periudhën Safavid, për shkak të interesimit të kësaj dinasti për shiizmin, qyteti ka zhvilluar shumë. Shah Abbas II u ngjit në fron në këtë qytet.
Ndër monumentet e rëndësishme historike të Kashanit është Tappe-ye Sialk në jug-perëndim të qytetit. Arkitektura lokale e Kashanit është e veçantë dhe shumë interesante. Kashani ruan disa monumente dhe ndërtesa historike.

Argetime të Kashanit


pjesë
Uncategorized