Hammam-e Fin

Hamam-e Fin (Banja e Bagh-e Fin)

Brenda kompleksit të Kopshtit të Finit ka dy hammame, një e madhe dhe një e vogël, secila prej të cilave ka një cisternë dhe pishina të shumta të ujit. Hamami i madh ka kolona mermeri dhe një tavan të pikturuar. Në hamamin e vogël të Bagh-e Fin ndodhi vrasja e Amir Kabir (Ministri i Mbretit Qajar Nasseroddin), dhe në këtë drejtim ka vlerë historike.

pjesë
Uncategorized