Veriore Khorasan
KHORASAN NORTH
Rajoni verior i Khorasanit ndodhet në veri-lindje të vendit dhe është i rrethuar nga dy vargmaleve: Kope Dagh në veri dhe vazhdimi i Maleve Elborz, i quajtur Ala Dagh, në jug. Në përgjithësi është një rajon malor me fusha pjellore midis maleve që përcaktojnë kushtet e favorshme për bujqësinë dhe pastoralizmin. Kryeqyteti i rajonit është qyteti i Bojnourd dhe qendrat kryesore të popullsisë janë: Shirvan dhe Esfarayen.

Argetime në pjesën veriore të Khorasanit

pjesë
Uncategorized