Muzeu Arkeologjik Bojnurd

Muzeu Arkeologjik Bojnurd.

Muzeu Arkeologjik Bojnurd strehon monumente të artit islamik dhe qeramikës. ajo është e vendosur në katin e parë të ndërtesës goditëse Mofakham në qytetin e Bojnurd. Vetë pallati ka vlerë të jashtëzakonshme arkitektonike, duke qenë ndërtesa më e madhe dhe më domethënëse e epokës Kajar në rajon. Fillimisht pallati, dhe kompleksi i ndërtesës përreth, ishte selia e qeverisë lokale Qajaro, ku guvernatori banonte me familjen e tij dhe zhvillonte pritje dhe takime politike.

 

Muzeu është i ndarë në pesë zona që shtëpia i gjen të ndara sipas kritereve arkeologjike dhe kronologjike: arti parahistorik, paraislamik, islamik, numizmatik dhe qeramik. Gjashtë mijë e më shumë objekte të mbajtura në muze shfaqen periodikisht në ekspozita dhe institute në rajon dhe tërheqin një numër në rritje të vizitorëve.

pjesë
Uncategorized