Dudehak caravanserai

Dudehak caravanserai 

Hotel i Dudehak është e vendosur në fshatin e provincës Delijan (rajon Markazi). Lashtësinë e kësaj ndërtese-në selgiuchide- stilit arkitektonik shkon prapa në periudhën Safavidëve dhe është në mesin e han 999 ndërtuar në vend gjatë periudhës së Shah Abbas Safavid.

Për ndërtimin e kësaj ndërtese historike ka qenë përdorur si tulla, gurë, gëlqere dhe suva dhe tavan të ndërtesës është e mbuluar me këtë material të fundit dhe çati me kashtë dhe baltë. Në secilin prej murit verior, lindje dhe perëndim të këtij han janë instaluar tre kulla vrojtimi që tregojnë funksionin fortesë ushtarake.

Themeli i kësaj ndërtese u ndërtua me gurin e lumit dhe çimentoin dhe pjesa tjetër me tulla. Në këtë caravanserai ka një oborr të madh, një sternë nëntokësore, disa Iwan dhe dhoma me një tavan të kupuar që ishin vende ku njerëzit luteshin. Këndet veri-lindje dhe jug-perëndim ishin përdorur për të ruajtur mallrat dhe dy më shumë si një stacion.

Ura dhe karavanserai i Dudehak u gjetën përgjatë rrugës historike të Rrugës së Mëndafshit, pjesët e të cilëve ishin shkatërruar gjatë viteve dhe u restauruan dhe u rindërtuan në vitet e fundit.

pjesë
Uncategorized