Keykhosrow Hill

Kodra Keykhosrow ndodhet në fshatin Khāveh të provincës Delijān (rajoni Markazi) dhe daton që nga epoka e Sasanidëve. Kjo kodër relativisht e madhe, me përmasa 15 × 43 metra me një lartësi ndërmjet 2,5 dhe 4 metra, ndodhet në një shtrat shkëmbor që nuk është shumë i lartë dhe me formë gati drejtkëndëshe.

Në sipërfaqen e kodrës janë pjesë enë prej argjile që përbëjnë buzë, trupin qendror, fund dhe trajtuar dhe në mesin e tyre më shumë se nëntëdhjetë për qind përbëhet nga një chickpea të kuqe dhe të verdhë me ngjyrë balte. Gjysma e qeramikës ka balta e kuqe, të verdhë baltë ngjyrë smalt Chickpea dhe një sasi e vogël gjithashtu ka smalt të zezë pa dekorim.

Terrakotat e analizuara nga kodra i përkasin periudhës historike Parthiane dhe Sasanide. Fshati Khāveh i lashtë prej 3 mijë vjetësh dhe me një histori fetare dhe kulturore prej 1400 vjetësh, në të kaluarën ai konsiderohej një nga shtatë qytetet e mëdha të këtij rajoni dhe me dymbëdhjetë kulla të larta sipas disa ishte kryeqyteti në kohën e Keykhosrow, mbretit të Irani

pjesë
Uncategorized