Sorkhde Bridge

Sorkhde Bridge

Urat e një dhe tetë përfshin të Sorkhde janë të vendosura në fshatin e provincës së Saveh (rajon Markazi) dhe datojnë në Safavid dhe shekujt e parë të Islamit.

Ndërtimi i kësaj ure që është e njohur për banorët vendës turqishtfolës si "dafur guz " (jo Cheshmeh, Arch), ka tetë gjire me hark romak lartësia e të cilit nga toka në nivelin e lumit është rreth tetë metra, gjatësia e rreth 70 dhe gjerësi rreth metra 5.

Materialet e përdorura në ndërtimin e kësaj ure janë tulla dhe çimento llaç. Aktualisht ka tetë hapje për shkak të muratorit nën harkun e parë jugor. Kjo urë, përkundër thjeshtësisë së saj, është një nga kryeveprat arkitektonike të periudhës Safavid.

West i kësaj ure në tulla dhe 150 metra larg ka mbetur një hapje nga mbetjet e një ure të madhe përfshin disa me emrin "Tak guz"(tak cheshme) me themelet e gurit.

pjesë
Uncategorized