Kisha Rafi

Kisha Rafi

Kisha Rafi është e vendosur në qytetin e Qazvinit (rajoni me të njëjtin emër) dhe ndërtimi i saj daton që nga koha e parë Pahlavi.

Ajo është e vendosur në oborrin e një medreseve me të njëjtin emër, një vend që që nga kohërat e lashta ishte një kompleks edukativ dhe devotshmë i armenëve të Qazvinit.

Kisha ka një ndërtesë me tulla të kryqëzuar dhe zona e saj kryesore është në formë drejtkëndore dhe katër kolonat e saj të larta bashkohen me disa harqe. Në hapësirën qendrore të kishës Rafi ekziston një altar i cili është i ndarë nga kisha me disa hapa. Në të dy anët e altarit ekzistojnë dy dhoma të vogla.

Dera e kishës Rafi 'ka qasje në një mjedis tetëkëndor nën kullën zile. Hyrja është në formë të një gjysmërrethimi. Përveç ceremonisë fetare publike, çdo vit, kjo kishë organizon ceremoninë e veçantë "të nisjes dhe ngritjes së Virgjëreshës Mari" e cila zhvillohet në bashkëpunim me "festën e shenjtërimit të rrushit" në muajin gusht dhe shoqatat kulturore armen shkojnë në në këtë vend të shenjtë dhe historik në një pelegrinazh.

pjesë