Xhamia Sanjideh

Xhamia Sanjideh

Xhamia Sanjideh është e vendosur në qytetin e Qazvin (rajoni me të njëjtin emër) dhe u ndërtua në vend të një tempulli zjarri në të njëjtin vend, ndoshta në periudhën Seljuk (shek. VI shekulli Egira).

Xhamia Sanjideh me një hark të konik dhe shumë të lartë është një nga xhamitë e lashta të qytetit. Pavarësisht nga medreseve bashkuar me xhaminë është zhdukur plotësisht dhe një pjesë e madhe e mbishkrimeve brenda janë shembur, ende ka një ngurtësi dhe një madhështi të veçantë.

Aktualisht ka vetëm mjedisin e gonbadkhāneh katror në formë. Brenda ka një epigraf të çmuar maiolicata që përmban lutje drejtuar Imam Aliut (A), por shumica e saj është shembur.

Xhamia Sanjideh ka një kupolë të stilit Seljuk, një minar të ulët dhe dekorata a muqarnas nën kupolën. Varri i tanishëm dhe i panjohur në gurët e të cilit është shkruar emri i Hasanit, gjendet në ndërtesën më të vjetër të xhamisë ose në një kripë të ngjashme me një mithraeum të Iranit të lashtë.

Në mes të oborrit ka një vaskë me formë romboide.

pjesë